İnsan kaynakları danışmanlığı, kuruluşların insan kaynaklarını en verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir hizmettir. Bu kapsamda, kuruluşunuza işe alım, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, ödül ve motivasyon, iş-yaşam dengesi gibi konularda destek verebiliriz. Böylece kuruluşunuzun hedeflerine ulaşmasına ve rekabette öne çıkmasına yardımcı oluyoruz.

HİZMET KAPSAMI

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, bir şirketin hedeflerine ulaşmak için doğru becerilere ve bilgiye sahip doğru rollerde doğru insanlara sahip olmasını sağlama sürecidir. Şirketin performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğinden, herhangi bir kuruluş için çok değerli bir süreçtir.

İnsan Kaynakları Yönetiminde çalışanlarla her biriyle yakından ilgilenilmesi şirketin başarısı için esastır. Şirketler çalışanlarını motive ederek ve onların ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayarak üretkenliklerini ve verimliliklerini artırabilirler.

Bir şirketin karlı bir işletme olabilmesi için çalışanlarının da mutlu ve verimli olması gerekir. Çalışanların kendilerine değer verildiğini, saygı duyulduğunu ve desteklendiğini hissetmesi sağlanmalıdır. Çalışanlar becerilerini geliştirme ve kariyerlerini ilerletme fırsatına sahip olmalıdırlar.

İşe Alımda Değerlendirme

İş başvuruları değerlendirilirken başvuru yapan bütün adaylarla birebir görüşme yapmadan önce özgeçmişleri (mezun olduğu bölüm, çalışma deneyimi gibi bilgiler) incelenerek uygun olan adaylar mülakat sürecine dahil edilir.

Adaylar birden fazla değerlendirme aracıyla mülakata tabi tutulur. Uygun olan adaylar için referans sorgulaması yapılarak daha önce çalıştığı şirketlerden bilgi toplanır. İşe alımı yapılan çalışana sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi verilerek işbaşı yapacağı tarih belirlenir.

Oryantasyon Takibi

İşe yeni başlayan çalışanlar için oryantasyon planı oluşturulur. Çalışanlar bu süreçte hem şirketi tanımaya hem de o şirketi fiziki olarak anlamaya ve çalışma ortamına ısınmaya başlarlar. Oryantasyon süreci ile çalışanlar şirket kültürünü daha hızlı bir şekilde özümserler. Bu süreçte ekip arkadaşları ile tanışma ve kaynaşma fırsatı bulurken şirkete ait birçok bilgiyi de öğrenmiş olurlar.

Oryantasyon planı dahilinde işe başlayan personeller birlikte çalışacakları birimlerde zaman geçirerek iş süreçleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Hem şirket için hem de çalışan için zaman kaybı gibi görünse de aslında her iki taraf adına da büyük katma değerler sağlayacak bir süreçtir. Burada önemli olan öncelikleri iyi belirlemek ve çalışanların zamanlarını iyi planlamaktır.

Kişilik Envanter Analizi

Çalışanların kişilik yapıları hakkında ulaşılması zor olan bilgilerinin elde edilmesi sürecidir. Çalışanlarla birebir görüşmeler yapılarak, kendilerine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla kişilik özellikleri, duygu durumları, temel ihtiyaçları, durumları algılama şekilleri, çatışma eğilimleri gibi kişilik yapıları hakkında detaylı bilgi vermiş olurlar.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı için
Hemen Bize UlaşınHer hakkı saklıdır © CMC & COMPANY 2023